Výstupy

Na týchto podstránkach nájdete informácie o výstupoch projektu BIONIK:

Prezentácie, plagáty a postery

Newslatters

Výsledky a míľniky

Diseminácia

Publikácie