Klinický výskum liečiv

Clinical Trials Services s.r.o. ponúka podporu pre realizáciu všetkých fáz klinického vývoja, od prvej aplikácie u ľudí až po schválenie lieku. Tento výskum vykonáva podľa prísnych medzinárodných pravidiel na dobrovoľníkoch, teda zdraví účastníci alebo pacienti musia s tým súhlasiť. Cieľom je zistiť, či je nový liek alebo liečebný postup účinný a bezpečný, tiež aby sa pacient dostal skôr k novým liekom a bol pod pravidelnou zdravotnou starostlivosťou. Výhodou pre neho je aj liečba bez poplatkov. Vývoj lieku je náročný na investície a trvá 12 až 13 rokov. Priemerné náklady na vývoj jedného lieku sú okolo 2,6 miliardy amerických dolárov. Tie plne hradí farmaceutický priemysel. Po niekoľkoročnej predklinickej fáze nasledujú postupne ďalšie štyri fázy výskumu lieku na testovanie jeho bezpečnosti, nežiaducich účinkov, účinnosti a dávkovaní až po sledovanie lieku po registrácii.

Clinical Trials Services s.r.o. ponúka:

– Zadávanie klinického výskumu liečiv
– Monitoring klinického skúšania liečiv
– Koordinácia klinického skúšania liečiv

 

Referencia: Denník Postoj: Klinický výskum liekov na Slovensku stál vlani vyše 34 miliónov eur