IT sekcia

  • Rozšíriť svoje aktivity do oblasti SW platforiem využiteľných v medicínskom a biomedicínskom výskumevývoja SW aplikácií a informačných systémov podľa požiadaviek zákazníka, automatizovaného spracovanie dát, vyhodnocovania výsledkov experimentov, dátových analýz, ladenia a profilácie databázových aplikácií a operačných systémov, automatizácie správy systémov.
  • Komplexná SW platforma predstavujúca IKT produkt, ktorý na jednej strane umožní integrovať už existujúce ad-hoc riešenia na spracovanie dát, na strane druhej, umožní zaradiť novovyvinuté programové moduly a využiť ich pri komplexnom spracovaní dostupných proteomických dát. Funkčnosť riešenia bude zameraná na flexibilné spracovanie konkrétnych proteomických dát poskytnutie doteraz nepoužívaných informačných modelov určených na získanie nových znalostí  v oblasti kardiológie, onkológie a molekulovej biológie, ktoré umožní firmám, lekárom a biofyzikom produktívnym spôsobom spracovávať namerané spektrometrické proteomické dáta.
  • Prepojenie novovytvorených databáz s existujúcimi proteomickými databázami poskytujúcimi rozsiahle informácie a rôzne dáta zabezpečí rozšírenie komplexnej SW platformy pre sprístupnenie dát, resp. informácií z externých informačných zdrojov. NOVÉ TECHNOLÓGIE umožňujúce prenos, spracovanie a uchovávanie dát potrebné pre monitorovanie pacientov a spracovanie odberov