Strategický zámer

Medzi hlavné strategické ciele spoločnosti patrí vybudovanie komplexnej CRO – Clinical Research Organization – s cieľom ponúkať komplexné služby nielen pre výskumné centrá, ale aj pre objednávateľov klinických štúdií. Uvedený cieľ zahŕňa  vybudovanie vlastného laboratória nielen pre potreby klinických skúšaní, ale najmä pre molekulovú analýzu vzoriek krvi pacientov. Týmto krokom spoločnosť rozširuje svoje nielen hospodárske, ale aj výskumné aktivity do základného a translačného výskumu, ktorých závery bude následne aplikovať v ďalších fázach klinického výskumu liečiv. Na základe výsledkov základného výskumu spoločnosť plánuje vybudovať výskumno-vývojové centrum pre všetky fázy klinického skúšania liekov, teda aj fázy 1 klinického skúšania liečiv a biomedicínskeho výskumu. Zamestnaním špecialistov v sektore IT tak rozširuje svoje aktivity do oblasti SW platforiem využiteľných v medicínskom a biomedicínskom výskume.